Het onderzoek

Het onderzoeksplatform Carbon Cultures centraliseert een reeks projecten van historici van de Universiteit Utrecht waarin de “koolstof geschiedenis” van Nederland centraal staat. We hebben hierbij niet enkel aandacht voor economische processen, maar proberen vooral te onderzoeken hoe fossiele brandstoffen het Nederlands politiek en cultureel weefsel heeft vorm gegeven. Zo onderzoeken we in het HistAware project hoe Nederlanders anders zijn gaan denken over olie en gaswinning en of de PR van energiebedrijven een sterke invloed heeft gehad op discussies in de publieke opinie over fossiele brandstof. In het EnergyHeritage project onderzoeken studenten en onderzoekers hoe we boortorens en raffinaderijen kunnen bewaren in de toekomst als erfgoed. We willen immers dat toekomstige generaties deze belangrijke geschiedenis blijven herinneren en leren uit de ervaringen uit het verleden. Daarnaast brengen we binnen dit project ook in kaart hoe de energiesector zelf zijn eigen erfgoed en beeld van het verleden probeert te verankeren in de publieke ruimte aan de hand van sponsoring van musea en erfgoed instanties.

%d bloggers liken dit: