Op deze pagina is te zien welke onderzoekers en studenten aan dit onderzoek meewerken.

Onderzoekers

Dr. Gertjan Plets

Dr. Gertjan Plets doet onderzoek en doceert over de bewaring van cultureel erfgoed. Hij heeft concreet interesse hoe het verleden in het heden wordt bewaard en vormgegeven in de publieke ruimte. Sinds 2009 onderzoekt hij hij in Rusland de invloed van de gasindustrie op de culturele sector. In Nederland is hij gefascineerd door de gastransitie en hoe verwijzingen naar de fossiele brandstofindustrie goed kunnen bewaard en gecommuniceerd worden. Hij is een van de initiatiefnemers van Carbon Cultures.

Dr. Pim Huijnen

Cultuurhistoricus Pim Huijnen is universitair docent bij het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Hij onderzoekt welke invloed digitalisering heeft op het historisch onderzoek. Enerzijds gebruikt hij digitale technieken om grote hoeveelheden gedigitaliseerd historisch materiaal te analyseren. HistAware is daar één van. Anderzijds is hij geïnteresseerd in digitale mogelijkheden om historisch onderzoek te presenteren en publiceren. Met een groep studenten maakte hij eerder de podcast DOMCast en ook binnen Carbon Cultures begeleidt hij studenten hierbij. Huijnen is verbonden aan de special interest group Text Mining van de Universiteit Utrecht en affiliated member van het Centre for Digital Humanities van de UU.

Studenten

Lindert van Horssen

Lindert volgt momenteel de master Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, nadat hij eerder de bachelor Media & Cultuur en de master Film- en televisiewetenschappen afgerond heeft. Hij is geïnteresseerd in hoe cultuur het verleden vormgeeft en hoe geschiedenis cultuur in het heden beïnvloedt. Voor Carbon Cultures focust Lindert zich dan ook op hoe de ‘koolstof geschiedenis’ tegenwoordig wordt vormgegeven in cultureel erfgoed.

Aron Schillemans

Na zijn bachelor Geschiedenis te hebben afgerond aan de Universiteit Utrecht, volgt Aron nu de master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij. Deze master biedt inzicht in de historische wortels van de grote politieke en maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Binnen dit onderzoeksproject richt Aron zich dan ook op deze kwesties, waarbij hij vooral kijkt naar hoe politieke keuzes, met betrekking tot de ‘koolstof geschiedenis’, in Nederland tot (on)tevredenheid leiden in de maatschappij.

Giulio Panettiere

Giulio heeft de bachelor politieke wetenschappen en internationale betrekkingen afgerond aan de universiteit van Trento. Voor zijn master, Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship, is hij naar Utrecht gekomen. Hierin kijkt Giulio naar de bijdrage die actief burgerschap levert aan het verbeteren van duurzaamheid. Binnen Carbon Cultures focust Giulio zich op hedendaagse grondstof- en energievraagstukken, burgerschap en culturele identiteit.

Camilla Pietrini

Na haar bachelor aan Goldsmiths, University of London, gevolgd te hebben, is Camilla voor haar master naar Utrecht gekomen. Camilla volgt de master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship, waarbij gekeken wordt hoe actief burgerschap bijdraagt aan duurzaamheid over de hele wereld. Binnen dit onderzoeksproject richt Camilla zich op het begrijpen van de verbinding tussen Shell en de Nederlandse cultuur.

%d bloggers liken dit: