Op deze pagina is te zien welke onderzoekers en studenten aan dit onderzoek meewerken.

Onderzoekers

Dr. Gertjan Plets

Dr. Gertjan Plets doet onderzoek en doceert over de bewaring van cultureel erfgoed. Hij heeft concreet interesse hoe het verleden in het heden wordt bewaard en vormgegeven in de publieke ruimte. Sinds 2009 onderzoekt hij hij in Rusland de invloed van de gasindustrie op de culturele sector. In Nederland is hij gefascineerd door de gastransitie en hoe verwijzingen naar de fossiele brandstofindustrie goed kunnen bewaard en gecommuniceerd worden. Hij is een van de initiatiefnemers van CarbonCultures.

Dr. Pim Huijnen

Cultuurhistoricus Pim Huijnen is universitair docent bij het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Hij onderzoekt welke invloed digitalisering heeft op het historisch onderzoek. Enerzijds gebruikt hij digitale technieken om grote hoeveelheden gedigitaliseerd historisch materiaal te analyseren. HistAware is daar één van. Anderzijds is hij geïnteresseerd in digitale mogelijkheden om historisch onderzoek te presenteren en publiceren. Met een groep studenten maakte hij eerder de podcast DOMCast en ook binnen Carbon Cultures begeleidt hij studenten hierbij. Huijnen is verbonden aan de special interest group Text Mining van de Universiteit Utrecht en affiliated member van het Centre for Digital Humanities van de UU.

Dr. Jaap Verheul

Prof.dr. J. Verheul is universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Transatlantische Betrekkingen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doceert transatlantische geschiedenis en cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw en cultuurgeschiedenis van de Verenigde Staten. Hij promoveerde op een studie over de rol van het particulier initiatief bij de bevordering van Nederlandse cultuur na 1945 en publiceerde daarna op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis en cultuurgeschiedenis. Zijn huidige onderzoek is gericht op denkbeelden over cultuur en nationale identiteit, in het bijzonder in de Verenigde Staten en Nederland, en op de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Studenten

Bram Schröder

Na een bachelor Taal- en Cultuurstudies is Bram nu master student Cultuurgeschiedenis.Binnen deze discipline focust hij zich vooral op de relaties tussen geschiedenis, erfgoed, en (culturele) identiteit. In het Carbon Cultures onderzoeksproject brengt hij deze interesse graag in praktijk bij het analyseren van de geschiedenis van fossiele brandstof in Nederland, en haar invloed op de hedendaagse energietransitie en industriële erfgoed- en cultuur transities die daarbij horen.

Marin Kuijt

Marin studeert Geschiedenis en Filosofie in Utrecht. Hij is geïnteresseerd in erfgoed, koloniale geschiedenis en het toepassen van filosofische theorieën in de historiografische praktijk. Voor een eerder project deed Marin samen Gertjan Plets onderzoek naar de relaties tussen musea en oliebedrijven. Voor dit project doet Marin onderzoek naar de continuïteit tussen de koloniale olie-industrie naar de oliewinning in Drenthe na de Tweede Wereldoorlog met speciale aandacht voor de rol van universiteiten en biopolitiek.

Kevin van Wanrooij

Kevin heeft de bachelor geschiedenis afgerond aan de Universiteit Utrecht en studeert daar momenteel ook de master Cultural History of Modern Europe. Binnen dit project richt hij zich op de geschiedenis van de steenkoolwinning in Nederland. De focus binnen dit onderwerp ligt met name op de herinneringscultuur en hoe deze, al dan niet, heeft plaatsgenomen in de Nederlandse samenleving. Een goed beeld van de omgang met dit verleden zal informatief zijn voor hoe er met het toekomstig industrieel erfgoed kan worden omgegaan.

Monique Zuidema

Na haar bachelor Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen is Monique voor haar master naar Utrecht gekomen. Monique doet de master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij, waarbij ze de kennis van het verleden gebruikt om hedendaagse vraagstukken te verklaren en op te lossen. Binnen dit onderzoeksproject richt Monique zich op de aardgaswinning in Nederland en onderzoekt hoe een duurzame herinneringscultuur voor aardgaswinning kan worden vormgegeven en welke plaatsen met een cultureel-historische waarde hieraan bij kunnen dragen.

%d bloggers liken dit: